اجرای ویندوز در مک‌های دارای تراشه M1 به تصمیم مایکروسافت وابسته است (بیشتر…)