امکان افزودن حافظه‌ی اس‌اس‌دی به PS5 از تابستان مهیا می‌شود

امکان افزودن حافظه‌ی اس‌اس‌دی به PS5 از تابستان مهیا می‌شود