فناوری جدید کشف شده احتمالا باعث افزایش چشمگیر طول عمر باتری گوشی می‌شود (بیشتر…)