قیمت آهن آلات ساختمانی در ۱۲ مرداد

13:0017

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.


قیمت انواع آهن آلات  ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا  قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 12 2,200,000
  هر شاخه تیرآهن 14 2,260,000
  هر شاخه تیرآهن 16 2,400,000
  هر شاخه تیرآهن 18 3,020,000
  هر شاخه تیرآهن 20 4,150,000
  هر شاخه تیرآهن 22 4,900,000
  هر شاخه تیرآهن 24 4,600,000
  هر شاخه تیرآهن 27 7,100,000
  هر شاخه تیرآهن 30 9,800,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.5 10,400
  هر کیلو میلگرد 8 10,600
  هر کیلو میلگرد 10 10,200
  هر کیلو میلگرد 12 10,200
  هر کیلو میلگرد 14 10,600
  هر کیلو میلگرد 16 10,600
  هر کیلو میلگرد 18 10,600
  هر کیلو میلگرد 20 10,600
  هر کیلو میلگرد 22 10,600
  هر کیلو میلگرد 25 10,600
  هر کیلو میلگرد 28 10,600
  هر کیلو میلگرد 32 10,700

 

قیمت پروفیل 
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 18,400
  هر کیلو قوطی 20×10 18,550
  هر کیلو قوطی 25×10 18,550
  هر کیلو قوطی 30×10 18,550
  هر کیلو قوطی 20×20 18,450
  هر کیلو قوطی 25×25 18,450
  هر کیلو قوطی 30×20 18,450
  هر کیلو قوطی 30×50 18,400
  هر کیلو قوطی 30×60 18,400
  هر کیلو قوطی 40×40 18,400
  هر کیلو قوطی 60×40 18,400
  هر کیلو قوطی 40×100 18,400
  هر کیلو قوطی 70×70 18,400
  هر کیلو قوطی 80×40 18,400
قیمت ورق سیاه
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 2 17,200
  هر کیلو ورق سیاه 3 15,000
  هر کیلو ورق سیاه 4 14,000
  هر کیلو ورق سیاه 5 14,000
  هر کیلو ورق سیاه 6 14,500
  هر کیلو ورق سیاه 8 14,900
  هر کیلو ورق سیاه 10 14,700
  هر کیلو ورق سیاه 12 14,900
  هر کیلو ورق سیاه 15 14,700
  هر کیلو ورق سیاه 20 14,200
  هر کیلو ورق سیاه 25 14,200
  هر کیلو ورق سیاه 30 14,200

 

 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع
yjc خبرگذاری
لینک کوتاه
https://dehkade.net /?p=5705